top of page
K. Buchvarova.jpg

Катерина Димова Бъчварова

Длъжност: Експерт юрист

Oбразование, квалификация, професионално развитие:

2016 г. - Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

2017 г. – 2019 г.  – юрисконсулт в „ОББ Интерлийз” ЕАД;

2019 г.-  Експерт юрист  във Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото”

2020 г. – Младши адвокат в  Адвокатско дружество „Тончева и партньори”

 

Експертиза:

 • Облигационно право;

 • Търговско право;

 • Изпълнителен процес;

 • Обществени поръчки;

 • Защита на личните данни.

 

Професионален опит

 

 • Изготвяне и съгласуване на договори и други документи;

 • Процесуално представителство;

 • Предоставяне на становища по обществени поръчки и подготовка на документи за участие в процедурата;

 • Консултиране и изготвяне на необходимите документи във връзка със защитата на личните данни;

 • Консултиране, процесуално представителство и изготвяне на необходимите документи по изпълнителни дела;

 • Участва в изпълнение на проект, осъществяван от Фондацията, насочен към

 

Работни езици: английски език

bottom of page