top of page
Eлиза Здравкова Асенова.jpg

адв. Елица Здравкова Асенова

Длъжност: Експерт юрист

Образование, квалификация и професионално развитие

2004 г. – Американско бизнес право, Университет Корнел, Канзас, САЩ

2006 г. - Магистър по Право, СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

2006 г. – член на САК

2006 – 2012 - Асистент по обща Реторика, бизнес комуникация, бизнес преговори и алтернативно решаване на спорове в СУ „Свети Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Реторика“

2006 г. - Следдипломна квалификация – Международна търговия, УНСС

2007 г. – Курс по Европейско право, Париж, Франция

2007 г. - Медийно и Технологично право, Кing’s College of London, UK

2008 г. – Арбитражно право, Oxford University, UK

2008 г. - Специализация по Международно търговско право, Университет на Есекс, UK

2009 г. - Право на Интелектуалната собственост, Кing’s College of London, UK

2010 г. - Преговори и медиация; лобизъм и аргументативни практики - специализация в Страсбург, Франция

2006 - 2008 - Евролекс България ООД - Юрист, младши адвокат

2009 г. - Бейкър, Тили и Клиту (международна компания по счетоводство и одит) - Адвокат, правен консултант

2010 г. - Уинслоу Груп (Група RREEF и Deutche Bank) - Адвокат, правен консултант

2011 г. - Божинов & Божинов ЕООД, Бюро патенти и търговски марки – Адвокат

2012 - 2017 - Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ – Адвокат

2018 г. - Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“ – Адвокат

2019 г. - ЗД „Евроинс“ АД, част от EUROHOLD Group – Юрисконсулт

2020 г. – Intelligentoffice, UK

 

Експертиза:

  • Облигационно право;

  • Търговско право;

  • Трудово право;

  • Право на интелектуалната собственост;

  • Административно право;

  • Обществени поръчки;

  • Медицинско право;

  • Нормотворчество;

  • Процесуално представителство и арбитраж.

 

Професионален опит

Адв. Асенова притежава експертиза в изготвяне на правни проучвания и анализи (due diligence) в сферата на строителството, финансите, търговското право за клиенти на Евролекс България ООД.  Правен консултант на „Бейкър, Тили и Клиту“  в областта на бизнес инвестиционни проекти, сделки с недвижими имоти, данъчни консултации и избягване на двойното данъчно облагане, PCT, електронни пари, платформи за електронна търговия и предплатени услуги. Данъчни и финансови консултации за Уинслоу Груп по проект Winslow Gardens. Регистрации на медицински центрове, уреждане статута на медицински дружества, клиенти на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“. Правно обслужване на крупни инвестиционни проекти в областта на производството и търговията с електрическа енергия за клиенти на Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“. Процесуално представителство на ЗД „Евроинс“ АД по граждански дела, свързани със застрахователни претенции.

Работни езицu: английски

bottom of page