top of page
адв. Янита Тончева.jpg

адв. Янита Тончева

Длъжност:  Председател на УС

Образование, квалификация и професионално развитие

1991 г. - Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1993 г. - Член на Софийската адвокатска колегия

1994 г. - „АФА“ ООД, Мениджър „Правен отдел“

1995 г. - Управляващ съдружник на „Модус Консулт“ ООД

1998 г.  - Арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация

1999 г.-   до сега Едноличен собственик на „Модус Консулт“ ЕООД

2007 г. - Universite Nancy 2, професионална квалификация „Правна и съдебна система на ЕС“

2007г.-   до сега - Учредител и управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Тончева

               и партньори“ /правоприемник на правната експертиза на „Модус Консулт”/

2007 г. - Председател на УС на Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото”

2014-2017 г. – Съветник в Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание

2018 г. - Медиатор

2019 г.-  Представител по индустриална собственост към Патентното ведомство на РБългария

 

Експертиза:

Янита Тончева е адвокат при Софийска адвокатска колегия с 25 години стаж. Притежава богат опит в сферата на:

 • Корпоративно и търговско право;

 • Сливания и придобивания;

 • Медицинско право;

 • Медийно право;

 • Интелектуална собственост и авторско право;

 • Концесии

 • Публично-частно партньорство;

 • Неправителствени организации;

 • Процесуално представителство и арбитраж;

 • Нормотворчество.

 

Професионален опит

Адв. Янита Тончева е правен консултант на множество български и международни клиенти, като: Световната банка - клон София и Представителството на Международния валутен фонд в РБългария по проекти, свързани с социалното и здравно осигуряване в РБългария,  Столична община по промени в договора за концесия със Софийска вода, Национален борд по туризъм, МРРБ, Уницеф - клон България, Съюза на българските художници. Адв. Тончева е ръководител на екипи за подготовка и управление на 20 проекта по оперативните програми на 10 Общини и висши учебни заведения, както и проект за изготвяне на областната стратегия на Софийска област за развитие и общинските планове за развитие на 21 общини.

Членства:

 • Международната организация на адвокатите АВА - член

 • Българско Сдружение на Участници в Програмите IDLO - член на Управителния съвет;

 • Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България - учредител;

 • Сдружение “Българска Тренировъчна Централа” - член на Управителния съвет;

 • Национален Борд по туризъм – член на Контролния съвет;

 • Българска Асоциация по Водоснабдяване и Канализация – член;

 • Дамски бизнес форум – член;

 

Работни езици: английски език

bottom of page