top of page
B. Lipchinski.jpg

адв. Борис Павлов Липчински

Длъжност: Член на УС

Образование, квалификация и професионално развитие

2002 г. - Магистър по Право, СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

2004 г. – Юрисконсулт в “Металургпроект“ АД

2005 г. - Юрисконсулт в “Глобал Трейд Нет“ ЕООД

2007 г. – Главен юрисконсулт в „Мегатекс” АД

2009 г. - Член на Софийска адвокатска колегия

2013 г. – Адвокат в Адвокатско дружество „Тончева и партньори”

2015 г. - Съдружник в Адвокатско дружество „Тончева и партньори”

2018 г. - Медиатор

2019 г. - Член на УС на Фондация „Институт за устойчиво развитие на

               правото”

Експертиза:

  • Облигационно право;

  • Търговско право;

  • Трудово право;

  • Право на интелектуалната собственост;

  • Административно право;

  • Обществени поръчки;

  • Защита на личните данни;

  • Нормотворчество;

  • Процесуално представителство и арбитраж.

 

Професионален опит

Адв. Липчински консултира дружества и организации на българския пазар като: „Контракс” АД, „СКФ-България” ЕООД, „Интелдей Солушънс” АД, „Интелсофт-Григоров, Кънев и СИЕ” СД, „Карготек България” ЕООД, Община Кърджали, „Ровен Груп” ЕООД, Сдружение „Аибест”.

Работни езици: английски, руски и словашки език.

bottom of page