top of page
Институт за     устойчиво развитие на пр

Където правото и промяната се срещат

Фондацията

Защо Фондация?

Правото е наш осъзнат избор, професия и мисия.Когато натрупаният опит и успехи в професията се съчетаят с житейска зрялост, се явява вътрешната потребност да бъдем в по-голяма степен полезни за другите и да добавяме повече стойност за обществото, защото вече сме разбрали, че това носи усещането за удовлетворение в живота. 

Доброто се нуждае от ежедневна подкрепа!

Всеки ден е неповторим и от нас зависи как ще го изпълним със съдържание!  

Ето защо, в нашия ден искаме да бъдем част от усмивката на едно дете, да  защитим правата на уязвими хора,

да съдействаме за промените в образованието на българските деца, развитието  на  културата  и  по-доброто бъдеще на страната ни!

Защото сме убедени, че заедно можем повече!  

Проекти

Фондацията успешно  изпълнява Проект № BG05SFOP001-2.009-0207 „Практиката и нормативната база за ранно детско развитие в Република България в контекста на „Препоръка на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020.

Проектът  допринасяме за подобряване качеството на всички форми на подкрепа и съдействие на българските деца в ранна възраст и техните родители.

 

Екип

Eкипът на Фондацията  обединява  съмишленици – личности и квалифицирани професионалисти в различни сфери на правото и финансите.

Изградили сме мрежа от асоциирани членове на екипа, специалисти в различни области,  с които имаме дългогодишен успешен съвместен опит.  Екипът ни от динамични, задълбочени и знаещи  юристи във всеки проект доказва своя професионализъм,  успешни и нестандартни решения, стремежа си за развитие  и умението за изграждане и поддържане на партньорства. 

 

Контакти

Институт за устойчиво развитие на правото

1164, София, България

бул. "Христо Смирненски" 78, ет.4

Email: office@modus.bg 

Tel: +359 886 834 806; + 359 2  963 47 37;   + 359 2 963 47 00

Свържете се с нас

Благодарим Ви!

contact
bottom of page